Kakato 雞&牛肉絲 | 貓狗罐頭 | Meowcamp 貓貓大本營 – MeowCamp
句人

Kakato卡格 - 雞、牛肉絲 (貓狗罐頭) 70g [Exp Date: 3 Jul 2024]

  • HK$10.50
  • 慳了 HK$4


Kakato卡格 - 雞、牛肉絲 (貓狗罐頭) 70g

[Exp Date: 3 Jul 2024]

  • 雞肉:優質低脂蛋白、必需氨基酸、低卡路里,用於維護肌肉組織。以及有助於促進身體健康和提高免疫系統。
  • 牛肉:優質瘦肉蛋白,膳食礦物質和維生素的優質來源。 高品質的必需氨基酸譜。

 

成分及營養分析

成分:

雞肉 63 %
牛肉 15 %
水分 22 %

 

營養分析:

粗蛋白 (最少值) 21 %
粗脂肪 (最少值) 1 %
粗纖維 (最大值) 1 %
灰質 (最大值) 2 %
水分 (最大值) 75 %

 

代謝熱量:每100克96.33卡路里


我們也推薦