Cindy’s Recipe吞拿魚及鯛魚肉湯貓罐 | 新登場貓罐 | MEOWCAMP 貓貓大本營 – MeowCamp
句人
Cindy’s Recipe貓罐 - 白肉吞拿魚+鯛魚肉湯 80g (淺綠)

Cindy’s Recipe貓罐 - 白肉吞拿魚+鯛魚肉湯 80g (淺綠)

  • HK$11.00
  • 慳了 HK$2


Cindy’s Recipe貓罐 - 白肉吞拿魚+鯛魚肉湯 80g (淺綠)

Cindy’s Recipe貓罐 - 白肉吞拿魚+鯛魚肉湯 80g (淺綠)

Code: CR-059

優質成分

新鮮吞拿魚,鯛魚木薯澱粉,增稠劑,維生素B1,維生素E,牛磺酸,FOS(低聚果糖),水。

成份分析:

粗蛋白– 15.00% min

粗脂肪– 0.30% min

粗纖維- 1.00% max

粗灰– 3.00% max

水分– 86.0% max

能量– 63.19kcal/ 100g


我們也推薦