Cindy’s Recipe幼貓吞拿魚雞肉湯罐 | 幼貓罐 | MEOWCAMP 貓貓大本營 – MeowCamp
句人
Cindy’s Recipe貓罐 - (幼貓罐)吞拿魚雞肉湯 70g

Cindy’s Recipe貓罐 - (幼貓罐)吞拿魚雞肉湯 70g

  • HK$11.00
  • 慳了 HK$2


Cindy’s Recipe貓罐 - (幼貓罐)吞拿魚雞肉湯 70g

Cindy’s Recipe貓罐 - Cindy’s Recipe貓罐 - (幼貓罐)鮮嫩雞肉湯 70g

Code: CR-068

 

優質成分

雞肉、水、山羊奶粉、金槍魚提取物、維生素 E、牛磺酸。

成份分析:

粗蛋白– 11.00% min

粗脂肪– 0.10% min

粗纖維- 1.00% max

粗灰– 3.00% max

水分– 90.0% max

能量– 50.72kcal/ 100g


我們也推薦