Astkatta 冰島幼貓Mousse罐80g | Astkatta Kitten | Meowcamp 貓貓大本營 – MeowCamp
句人

Astkatta 冰島貓罐 -純雞肉慕絲貓主食罐 幼貓/成貓(80g)

  • HK$13.90


Astkatta 冰島幼貓Mousse 罐 -純雞肉慕絲主食罐 

冰島貓罐,終於出咗Astkatta幼貓罐80g

 

  • 適合幼貓/成貓

  • 全天然無添加,無卡拉膠Mousse貓罐

  • 全天然食材,不含味精,不含人做色素,,不含防腐劑

  • 富含維他命A, B雜, 葉酸,牛磺酸等等 [對幼貓,孕貓都10分健康嘅補充品]

  • 肉質滑如牛奶, 容易消化

 


我們也推薦