Purebites 凍乾鴨肝貓小食 | 凍乾貓小食 | Meowcamp 貓貓大本營 – MeowCamp
句人
Purebites 凍乾鴨肝貓小食

Purebites 凍乾鴨肝貓小食

  • HK$29.00


Purebites 凍乾鴨肝貓小食

 

  • 只有一個鴨肝成分
  • 100%天然貓小食
  • 無穀物零食
  • 高蛋白質
  • 用精緻的冷凍乾燥工藝製成
  • 天然含有高蛋白質
  • 低卡
  • 低敏
  • 美國製作

 

保證分析

 

粗蛋白(最小)

67%

粗脂肪(最小)

9%

粗纖維(最大)

1%

水分(最大)

5%

代謝能3591千卡/千克

2Kcal /PER PIECE


我們也推薦