No Fish Cat 單一蛋白貓罐 - 鵪鶉 85g | 鵪鶉貓罐 | MEOWCAMP 貓貓大本營 – MeowCamp
句人

No Fish Cat 單一蛋白貓罐 - 鵪鶉 85g

  • HK$14.90
  • 慳了 HK$0.90


No Fish Cat 單一蛋白貓罐 - 鵪鶉Quail 85g 

🐱意大利肉醬主食罐

  • 95%鮮肉醬

  • 單一蛋白

  • 95%鮮肉醬

  • 不含卡拉膠

  • 不含穀物、麩質、馬鈴薯、卡拉膠、瓜爾豆膠

  • 較滑身肉醬貓罐 

  • Made in Italy

我們也推薦