Cindy’s Recipe貓罐| 羊奶幼貓慕絲罐 | MEOWCAMP 貓貓大本營 – MeowCamp
句人
Cindy’s Recipe貓罐 - 鮮嫩雞肉+山羊奶肉湯 (幼貓慕絲罐) 70g (淺紫)

Cindy’s Recipe貓罐 - 鮮嫩雞肉+山羊奶肉湯 (幼貓慕絲罐) 70g (淺紫)

  • HK$11.00
  • 慳了 HK$2


Cindy’s Recipe貓罐 - 鮮嫩雞肉+山羊奶肉湯 (幼貓慕絲罐) 70g

Cindy’s Recipe貓罐 - 鮮嫩雞肉+山羊奶肉湯 (幼貓慕絲罐) 70g (淺紫)

Code: CR-062

優質成分

新鮮雞肉,山羊奶,木薯澱粉,吞拿魚提取物,瓜爾豆膠,牛磺酸,維生素E和水。

成份分析:

粗蛋白– 7.00% min

粗脂肪– 0.10% min

粗纖維- 1.00% max

粗灰– 3.00% max

水分– 90.0% max

能量– 43.97kcal/ 100g


我們也推薦